Inschrijvingsheffing nieuwe auto's meer dan verdrievoudigd

(tijd) - De ministerraad heeft vrijdag "principieel' beslist om de aankoop van kleine en middelgrote benzinewagens die uitgerust zijn met een milieuvriendelijke katalysator fiskaal aan te moedigen tot juli 1992. Hoe de stimulans precies zal worden uitgekeerd is echter nog niet beslist. Wel staat al vast waarmee dat zal betaald worden: met een verhoging van de inschrijvingsheffing voor alle auto's tot 2.500 fr. en daarvoor is geen limietdatum voorzien.