Inschrijvingsperiode Hermes Fix 97 verlengd

(tijd) - Indosuez Bank België, de beursvennootschappen Delen en Puitlaetco melden dat ze de inschrijfperiode van het kompartiment Hermes FIX 97 verlengen. Alle intekeningen voor 30 juni 1992 zullen van de verlaagde toetredingskosten kunnen gebruik maken. De Bevek Hermes Fix 97 is een bevek met vaste looptijd met als doel de netto-invetariswaarde van de aandelen te doen toenemen met 50 procent over een periode van 5 jaar en drie maanden.