Advertentie
Advertentie

INSEA hekelt praktijk bij overheidsinformatizering

(tijd) - INSEA, de beroepsvereniging van de Belgische informatikadiensten- en softwarebedrijven hekelt de praktijk om overheidsinformatika-opdrachten toe te vertrouwen aan politiek gebonden VZW's. INSEA acht die toestand ongezond omdat de vrije konkurrentie wordt ontweken en omdat belangenvermenging kan optreden. Aanleiding voor de kritiek is de toewijzing in 1985 door minister Coens van een informatizeringsopdracht voor het onderwijs aan de VZW MIK (Mekanografisch Instituut van de Kempen), dat banden zou hebben met de CVP.