Instituut voor bestuurders pleit voor voorzichtige aanpak corporate governance

BRUSSEL (tijd) - Het Instituut voor Bestuurders (IvB) pleit voor een voorzichtige aanpak in de normering voor deugdelijk bestuur van bedrijven. In de discussie rond corporate governance worden vaak cultuurvreemde concepten ingevoerd die niet kunnen werken. Een internationaal overzicht van de bestaande codes en studies leert dat deugdelijk bestuur in verschillende landen op een heel verschillende manier wordt uitgewerkt.Het is professor Lutgart van den Berghe die de overzichtsstudie samenbracht en voorstelde. Daarmee is een eerste maal een overzicht opgesteld van alle mogelijke codes inzake corporate governance. In een tweede fase hoopt het IvB conclusies te kunnen trekken uit een bevraging van niet minder dan 700 Belgische bedrijven. Dat praktijkonderzoek moet ook de precieze noden van ons bedrijfsleven inzake corporate governance blootleggen.