Advertentie
Advertentie

Instituut waaktover gelijkheidvrouwen en mannen

(tijd) - De federale ministerraad keurde vrijdag, op voorstel van vice-premier Laurette Onkelinx (PS), een wetsontwerp goed, dat de oprichting van een Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen beoogt. Het instituut zal rechtszaken kunnen aanspannen als het geconfronteerd wordt met gevallen van discriminatie op basis van het geslacht. Het kan ook studies maken, informatiecampagnes voor het grote publiek organiseren en aanbevelingen doen voor het beleid. Het personeel van de Directie voor Gelijke Kansen tussen Mannen en Vrouwen valt voortaan onder het gezag van het Instituut. Dat beheert ook de begroting van de dienst. Eerder was er sprake van dat de bevoegdheden van het Centrum voor Gelijkheid en Racismebestrijding (CGKR) zouden uitgebreid worden tot de strijd tegen discriminatie op basis van het geslacht. Maar het CGKR voelde daar zelf niet zoveel voor. Van daaruit werd geargumenteerd dat dat de strijd tegen het racisme een problematiek is die toch nogal sterk verschilt van de actie voor de gelijkberechtiging van de geslachten. Daarom koos de regering voor de oprichting van een nieuwe instelling. Het instituut krijgt het statuut van een instelling van openbaar nut.