Integrale verschuiving

Door vanaf volgend jaar meteen alle onderdelen van de geplande fiskale hervorming van kracht te laten worden, lost de regering ook in één keer een aantal problemen op. Door af te stappen van de spreiding van de hervorming over vier jaar, ontloopt men een aantal technische komplikaties. Ook na de hervorming zal het belastingsstelsel nog ingewikkeld genoeg zijn, zodatmen de invoering van een aantal tijdelijke fazes best kan missen. Door alle onderdelen samen van kracht te laten worden en niet één voor één, vermijdt men tegelijkertijd geruzie tussen de belangengroepen die elk een voorkeur hebben voor één van de vijf onderdelen (dekumuul, splitting, belastbare minima, aftrek voor kinderen, lagere tarieven).