Integratie Franstaligen niet vanzelfsprekend in zes Vlaamse faciliteitengemeenten

(tijd) - De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael (VLD), vindt dat de faciliteiten moeten worden afgeschaft, omdat ze de integratie van de Franstaligen tegenhouden. Dewaels stelling doet, zoals te verwachten was, Franstalig België steigeren. De Vlaamse oppositie spreekt van electoraal opportunisme. Dat de faciliteiten de integratie van de Franstaligen zouden beogen, is evenwel betwistbaar. Het is sinds het taalcompromis van Hertoginnedal (1963) een politiek twistpunt.