Intentieverklaringen vermommen soms een echte verkoop.

Let ermee op als u zich niet meteen wil binden.Probeer ervoor te zorgen dat u uw geld meteen bij de transactie ontvangt.Leg geen valse verklaringen af in het verkoopcontract.Liet de koper een audit uitvoeren, aarzel dan niet om dat in de overeenkomst aan te stippen.