Intentioneel saneren

Vermits tijdens het voorbije informatieberaad reeds een sociaal-ekonomisch voorakkoord werd bereikt, zal het formatieberaad tussen kristendemokraten, socialisten en VU vooral een communautair beraad worden. De communautaire twistappels dreigen de aandacht van het sociaal-ekonomisch luik van het toekomstig regeerakkoord af te leiden. Tenonrechte want, net als op het vlak van de staatsstrukturen, hebben de 5 onderhandelende partijen ook op sociaal-ekonomisch vlak heel wat ambitieuze intenties.