Interbrew legt klemtoon op expansie in Centraal- en Oost-Europa

LEUVEN (tijd) - Hans Meerloo, de nieuwe voorzitter van het direktiekomitee van de grootste Belgische brouwerijgroep Interbrew, blijft in grote lijnen trouw aan de expansieplannen van zijn voorganger, José Dedeurwaerder. Het zwaartepunt ligt meer dan ooit in Centraal- en Oost-Europa. Het sukses dat Interbrew in Hongarije boekte, is hier zeker niet vreemd aan. Daartegenover staat dat de plannen voor de Zuideuropese markten op een laag pitje werden gezet.Interbrew realizeert momenteel zowat de helft van de omzet in het buitenland en de helft in België. Die afhankelijkheid van de Belgische markt wil Meerloo terugschroeven. Hij hoopt tot een verhouding 75/25 te komen. Daarom zal de positie in landen waarin men nu reeds aktief is, zoals bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk, worden versterkt. Anderzijds zullen overnames plaatsvinden en dan vooral in de nieuwe Europese landen. De bakens werden er al uitgezet met participaties in een Hongaarse en Kroatische brouwer. Hongarije werd een sukses en een belangrijk deel van het winstcijfer van de groep komt reeds uit Borsody. Verdere expansie in het voormalige Oostblok zal zeer binnenkort plaatsvinden, zegt Meerloo. Hij stelt dat Interbrew niet overhaast tewerk zal gaan, maar hij vreest anderzijds wel dat over 18 maanden de kaarten zullen zijn geschud. Alle grote Westerse brouwers nemen hun posities in.