Intercommunale Isvag verwachttegen 2007 schuldenvrij te zijn

AARTSELAAR (tijd) - De intercommunale Isvag met haar verbrandingsoven in Wilrijk kruipt uit een diep dal. Het nettoverlies van ruim 2 miljoen euro dat in 2002 werd geboekt, was begroot. Dit jaar stevent Isvag zelfs af op break-even. Tegen 2007 hoopt de intercommunale al haar schulden te hebben terugbetaald. Het stilleggen van de oven in 2000 en 2001 kostte Isvag toen ongeveer 10 miljoen euro.