Interconnector wil pijplijn snel bouwen

LONDEN (reuter) - Het internationale consortium Interconnector UK, dat belast is met de bouw van een aardgaspijpleiding tussen Groot-Brittannië en Zeebrugge doet verwoede pogingen om de pijp tegen oktober 1998 klaar te hebben. Ook Distrigas, dat de ontvangst in Zeebrugge moet verzorgen, wacht met spanning af of Interconnector de nodige vergunningen krijgt. Omdat in het district Norton, waar de pijp over het land loopt, protest is gerezen over de inplantingsplaats en tegen de installatie voor de gascompressie, heeft Interconnector daar een nieuwe aanvraag ingediend, die rekening houdt met de milieubezwaren van de bevolking.