Interelectra start metonderhoud van riolen

(tijd) - De intercommunale Interelectra, die Limburg van elektriciteit voorziet, begint vanaf 1 januari met een project om ook het rioleringsnet in de aangesloten gemeenten te onderhouden. Dit project heet Riolim. Voorlopig zijn al 21 van de 44 gemeenten bij het project aangesloten. De gemeenten dragen de zorg van hun rioleringsnet daardoor over aan de intercommunale Interelectra. Tot nog toe was het onderhoud van riolen een puur gemeentelijke aangelegenheid. Naast het onderhoud van de riolen is ook de zuivering van het afvalwater een van de doelstellingen van Riolim. Hiermee wil de intercommunale inspelen op de EU-doelstelling om tegen 2015 de kwaliteit van het oppervlaktewater en van het grondwater te verbeteren. In dat plan is het beheer van de rioolstelsels, het onderhoud van openbare grachtenstelsels en de koppeling tussen de gemeentelijke rioleringen met de zuiveringsinfrastructuur die Aquafin heeft gebouwd, zoals zuiveringsstations, vervat. Riolim wil ook meer woningen op het rioleringsnet aansluiten. Rioolheffing Voor de financiering van dat project rekent Interelectra op subsidies van de Vlaamse overheid. Daarnaast zal Interelectra ook een rioolheffing opleggen aan de inwoners en de ondernemingen van de aangesloten gemeenten. De hoogte van dit rioolrecht hangt af van de herkomst van het afvalwater en het waterverbruik. De gemeenten schaffen hun bestaande rioleringsheffingen af. Het nieuwe systeem van Interelectra valt voor inwoners van sommige gemeenten goedkoper uit en voor anderen duurder, zei Jo Geebelen, directeur van Interelectra. Voor het beheer van het rioleringsnet is Interelectra te rade gegaan bij de stad Leuven. Die stad heeft daarvoor een eigen softwaresysteem ontwikkeld. Interelectra kan dit systeem gedurende vijf jaar gebruiken. Het betaalt daarvoor jaarlijks 64.930 euro.