Interim-werkers hebben recht op veilige arbeid

BRUSSEL (tijd) - Loontrekkenden met a-typische arbeidskontrakten hebben dezelfde rechten inzake veiligheid en gezondheid op het werk als loontrekkenden met een voltijdse job en een kontrakt van onbepaalde duur. Zo luidt de eerste Europese richtlijn over de a-typische arbeid die gisteren door de EG-ministers van arbeid werd goedgekeurd.