Advertentie
Advertentie

Interimdividend voor Tiense

(tijd) - De Tiense Suikerraffinaderij gaat over het boekjaar 1991 een interimdividend betalen van 16,50 frank netto per maatschappelijk aandeel. Het is betaalbaar vanaf 8 januari 1992 tegen koepon 62.