Advertentie
Advertentie

Intern auditkomitee moet bijkomende waarborg bieden

(tijd) - Interne auditors die in tegenstelling tot bedrijfsrevisoren in loondienst zijn van een bedrijf, oefenen geen assisterende bedrijfsfunktie uit in dienst van de direktie. Zij moeten voor de hele organizatie werken en toezicht houden op het interne kontrolesysteem dat de doelstellingen van de organizatie in de gaten houdt.