Internatio zwijgt over 1991

AMSTERDAM (hpa) - Het afbrokkelende Rotterdamse konglomeraat Internatio Müller durft geen uitspraak te doen over het resultaat van dit jaar. Het argument dat dit jaar een overgangsjaar is, oogt weinig overtuigend. Het bedrijf zit bijna op verlies.