Internationaal containervervoer per spoor stagneert

(tijd) - De groei van het grensoverschrijdend vervoer van containers per spoor is voorbij. Nadat in de periode 1986 tot 1990 systematisch hogere cijfers werden opgetekend, werd 1991 het eerste jaar van het status quo. Het eerste semester van 1992 bevestigt die trend. Intercontainer (IC) zal het, met het verschijnen van steeds meer onafhankelijke operatoren, bovendien almaar moeilijker krijgen om zijn dominante marktpositie te behouden. Intercontainer is een gezamenlijke dochter van de Europese spoorwegmaatschappijen, belast met de organizatie en de verkoop van internationaal containervervoer per spoor. Tot voor kort had de onderneming een feitelijk monopolie op dat vlak. Met de liberalizering van de spoorsektor kreeg ze er niet alleen de ferroutagemaatschappijen (spoor-wegverkeer) als konkurrenten bij, maar duiken ook nieuwe operators op.