Internationaal Havenkongres Antwerpen

ANTWERPEN (tijd) - Maandag is aan de Rijnkaai in Antwerpen het tiende Internationaal Havenkongres van start gegaan. Aansluitend opende burgemeester Cools de zevende Internationale havententoonstelling. Beide manifestaties zijn een organizatie van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV). Ruim 200 kongresgangers, afkomstig uit 35 verschillende landen, zullen in de loop van de week zes havengebonden tema's behandelen: milieuzorg; ontwikkelingslanden; renovatie; nieuwe berekeningsmetodes; innovatie en onderhoud. Aan de tentoonstelling wordt deelgenomen door 44 binnen- en buitenlandse havenbesturen- en diensten; baggerbedrijven en bedrijven die zich bezighouden met waterbouwkunde;scheepsherstellers; staalkonstrukteurs; informatikabedrijven; toeleveringsbedrijven en andere. Het tiende Internationaal Havenkongres loopt tot vrijdag. In een inleidende toespraak deelde havenschepen Jan Devroe mee dat tijdens de eerste vier maanden van dit jaar 33,7 miljoen goederen werden behandeld in Antwerpen, 3% meer dan in dezelfde periode van 1991.