Internationaal kapitaal zoekt topproducten

De internationale grensoverschrijdende kapitaalstromen vertegenwoordigen meer dan 40 procent van de directe investeringen in vastgoed in Europa. Op een totale investering van 80 miljard euro in Europees vastgoed in 2002 kwam 32,7 miljard euro uit grensoverschrijdende investeringen. Dat is 18 procent meer dan in 2001. Het probleem is dat tegenover de toevloed aan middelen slechts een schaars aanbod van topproducten staat.Willy Bertiau