Internationaal recht kan politiek in crisis om Irak niet vervangen

Er is een wettelijke basis in het internationale recht voor een interventie in Irak, meent MARC COGEN. De resoluties van de VN maken het mogelijk en het aloude recht op zelfverdediging is door de beschikbare massavernietigingswapens meer dan ooit actueel. Europa is hopeloos verdeeld. Het internationale recht kan Europa wel helpen bij het trekken van de krijtlijnen, maar de politiek moet de keuzes maken. Politiek Europa bestaat evenwel nog niet. De Europese landen afzonderlijk én hun publieke opinies moeten nog hun weg zoeken.De auteur is hoogleraar internationaal rechtaan de Universiteit Gent.