Internationaal Tribunaal Den Haag schopt mensheid een geweten

(tijd) - Met de berechting van Ratko Mladic, Radovan Karadzic en Theoneste Bagosora, de verantwoordelijken voor de misdaden tegen de mensheid in ex-Joegoslavië en Ruanda, schopt het Internationaal Tribunaal van Den Haag de mensheid een geweten. De publieke opinie moet ervan worden overtuigd dat geen prijs te hoog is om nooit meer een genocide toe te laten. Een belangrijke les voor België, waar het leven van tien Belgische para's zwaarder weegt dan het leven van zowat een miljoen Ruandezen.Concreet moet het Internationaal Oorlogstribunaal van Den Haag de verantwoordelijken voor de genocide in Bosnië en Ruanda berechten, net zoals de tribunalen van Nürnberg en Tokyo destijds de misdaden van het nazisme en het Japanse nationalisme-expansionisme tegen de mensheid moest berechten. Gedane zaken nemen dan wel geen keer, naar de toekomst toe moet de internationale gemeenschap duidelijk maken dat misdaden tegen de mensheid niet ongestraft blijven.