Internationale advocatenvereniging wil witwassen aanpakken

(tijd) - Op het congres van de International Bar Association (IBA), een wereldwijde vereniging die advocaten groepeert, wordt opgeroepen om legale bijstand aan criminelen te weigeren. De rol van de advocaten in het witwassen is een delicate discussie, waarbij snel de kaart van de rechten van de verdediging wordt getrokken. Zeker in België ligt de hele discussie moeilijk.Deze week vindt het congres van IBA plaats in Parijs. De voorzitter van IBA, professor Ross Harper, roept in zijn speech op tot het uitwerken van een morele code waarbij de advocatuur niet langer hand- en spandiensten verleend aan criminele organisaties. Hij stelt zijn leden, die 167 balies over de hele wereld vertegenwoordigen, voor om een code uit te werken waarin duidelijk staat omschreven dat men niet langer criminele organisaties helpt met het opzetten van witwasconstructies. 'We willen vermijden dat er nog veilige oorden overblijven waar criminelen juridische bijstand kunnen krijgen voor het witten van hun crimineel geld.'