Internationale Arbeidsorganizatie werkt aan sociale rechten in handelsverkeer

BRUSSEL (tijd) - Het debat over de zogeheten sociale dumping - konkurrentievervalsing door het met de voeten treden van elementaire sociale rechten - zal steeds zwaarder gaan wegen in de internationale handelsbetrekkingen. Dat bleek gisteren nog maar eens uit de tussenkomsten van GATT-toponderhandelaar Hugo Paemen en direkteur-generaal Michel Hansenne van de Internationale Arbeidsorganizatie (IAO) op een colloquium over 'delokalizaties' (verplaatsing van aktiviteiten naar het buitenland). De IAO werkt alvast aan een pakket van minimale sociale rechten, dat in het handelsverkeer zou moeten gerespekteerd worden. Het colloquium werd georganizeerd door het Planbureau, dat in opdracht van minister van ekonomische zaken Melchior Wathelet de omvang van de verplaatsing van bedrijfsaktiviteiten vanuit België in kaart bracht. De resultaten van dit onderzoek werden vorige maand reeds bekend gemaakt. Ze toonden aan dat het fenomeen van verplaatsing van bedrijven naar lage-loonlanden alsnog vrij marginaal is, al kan het voor bepaalde sektoren (kleding bijvoorbeeld) wel een groot probleem vormen.