Internationale bankiers zagen Ruslandcrisis niet aankomen

BAZEL (reuters/tijd) - Gegevens van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) tonen aan dat internationale kredietinstellingen zich tot voor kort weinig zorgen maakten over het Russische financieel systeem. De internationale kredietverlening aan Rusland ging er in het eerste kwartaal van dit jaar nog stevig op vooruit. De meeste instellingen draaiden ook de geldkraan naar Brazilië stevig open. De BIS maakt zich zorgen om de erg hoge kortetermijnschulden van het Zuid-Amerikaanse land. De signalen die uit het kwartaalrapport 'International Banking and Financial Market Developments' blijken, zijn voor interpretatie vatbaar. Toch lijken de cijfers te wijzen op een foutieve inschatting van de financiële gezondheid van de Russische economie. Te merken aan de deposito- en kredietpolitiek van de internationale kredietinstellingen, beschouwden die de toestand in het land tot voor kort als redelijk stabiel. De posities van de bankwereld op Rusland, vooral dan kredietverstrekking, stegen in de eerste drie maanden van '98 met een stevige 3,26 miljard dollar (120 miljard frank) tot 61,4 miljard dollar.