Internationale bemiddelaars redden vredesproces Colombia

(anp/tijd) - Het vredesoverleg tussen de Colombiaanse regering en de marxistische rebellenbeweging FARC is voorlopig gered. Luttele uren voor het verstrijken van een ultimatum dat de overheid de guerrilleros had gesteld, stemden beide partijen na bemiddeling van buitenlandse ambassadeurs en een VN-gezant in met de voortzetting van het vredesoverleg. De FARC-rebellen krijgen tot 20 januari om te tonen dat ze echt geïnteresseerd zijn in een staakt-het-vuren.