Advertentie
Advertentie

Internationale betrekkingen in het tijdperk van de mondialisering

Het fenomeen van de mondialisering is gepaard gegaan met een verzwakking van de territoriale rol van de staten. De staten worden beconcurreerd door transnationale ondernemers die hun regels niet baseren op het territorialiteitsbeginsel. Zelfs in een domein waar traditioneel gezien de soevereiniteit van de Staten geldt, namelijk dat van de internationale betrekkingen, ziet men nieuwe transnationale actoren op het toneel verschijnen. Zo komt het dat steden of regio's acties ondernemen die tot de buitenlandse politiek behoren. NGO's kunnen de tekortkomingen van de Staat compenseren of tussenbeide komen in domeinen die tot dusver voorbehouden waren aan de staten, zoals de mensenrechten. De staat kan ook beslissen een deel van zijn bevoegdheden te delegeren aan supranationale organisaties zoals de Europese Unie op het gebied van de handelspolitiek, landbouw, tot zelfs de buitenlandse en veiligheidspolitiek.