Internationale Boomplantdag

Op 21 maart heeft opnieuw de Internationale Boomplantdag plaats. In tal van steden en gemeenten in Vlaanderen worden die dag speciale boomplantacties georganiseerd, meestal in samenwerking met jeugdverenigingen, scholen enzovoort. Dit jaar wordt speciaal aandacht besteed aan het beplanten van speelruimten op schoolterreinen. Gemeenten konden projecten indienen bij de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap. Ze worden dan gesteund met een pakket plantgoed. Ook werd een educatief pakket samengesteld voor de laatste jaren van het lager onderwijs. Dat omvat een pakje zaad van de spork, een folder en een boomfiche die de boom beschrijft en een handleiding voor het zaaien. Inlichtingen: Dirk Demeyere, tel.: 02/553.81.13, e-mail: dirk.demeyere@lin.vlaanderen.be