Internationale economische instellingen

Internationale economische instellingen staan meer dan ooit in het centrum van de belangstelling. De anders-globalisten beschouwen organisaties als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank als medeverantwoordelijk voor de blijvende armoede in de wereld en de economische achteruitgang van de ontwikkelingslanden. Menig land was of is voor zijn financieel overleven afhankelijk van onder meer het IMF, denk maar aan Zuid-Korea, Rusland en Indonesië in het verleden en Turkije en Argentinië nu.Twee academici van de Université Libre de Bruxelles (ULB) publiceerden een overzicht van de internationale economische instellingen. Het boek is de uitgewerkte versie van een college, dat beiden doceren aan de ULB, bestemd voor een publiek van juristen, economen, politologen en andere geïnteresseerden.GeschiedenisInstitutions Economiques Internationales besteedt uitgebreid aandacht aan de geschiedenis, de werking en de spelregels van het IMF, de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie (WHO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Bank voor Internationale Betalingen, de Groep van Zeven en de Verenigde Naties en hun agentschappen. Het boek vangt aan met een uitgebreid hoofdstuk over de internationale instellingen voor 1940, de Bretton-Woodsconferentie en het Marshall-plan.Private internationale economische instellingen, publieke instellingen met een heel specifieke opdracht, zoals de wereldwijde reglementering van de telecommunicatie of het luchtverkeer, en regionale instellingen komen niet aan bod. CPJean-Jacques Rey en Julie Dutry - Institutions Economiques Internationales - 2001, Brussel, Bruylant, 229 blz., 50 euro,ISBN 2-8027-0791-4.