Internationale gemeenschap speelt cruciale rol voor Darfur

Darfur is de uiterst westelijk gelegen regio en een van de meest ontoegankelijke gebieden van Sudan. De regering in Khartoem heeft het gebied afgesloten voor iedereen, behalve voor een aantal humanitaire organisaties. Er moet voor gezorgd worden dat de Sudanese regeringstroepen en de Janjaweed militias onmiddellijk hun aanvallen op burgers stopzetten, stellen LESLIE LEFKOW en LOTTE LEICHT. Duizenden levens hangen af van een reactie van de internationale gemeenschap en de VN-Veiligheidsraad, in het bijzonder in de komende weken.