Internationale kredieten banken dalen voor het eerst

BAZEL (tijd) - Sommige internationale financiële markten werden vorig jaar gekenmerkt door zeer uitzonderlijke ontwikkelingen, zo blijkt uit het jaarverslag van de BIB. De internationale activa van de banken daalden voor het eerst, maar de aktiviteit op de internationale obligatiemarkten bereikte een rekordniveau. De reële goudprijs daalde tot het laagste peil sinds 1977.