INTERNATIONALE MARKTENBeurzen bibberen en beven onder rentestorm

De voorbije weken werd aan de beleggers nog eens duidelijk gemaakt dat een aandelenbelegging een belegging in risicodragend kapitaal is. Onder invloed van wat leek op crashtoestanden op de obligatiemarkten, werden alle beurzen de voorbije week fors teruggewezen. De obligatiemarkten zelf reageerden zo onthutst omwille van de publikatie van enkele ekonomische indicatoren.