Internationale positie verstevigen tegen 1992

AMSTERDAM. - "Iedereen trekt zich nu terug in de studeerkamer en overweegt de kansen. Het lijkt wel een strategospel.' Dit zei president-direkteur De Soet van KLM gisteren bij de toelichting op het jaarverslag. De relatieve rust aan het luchtvaartfront is volgens hem bedrieglijk. Het jaar 1992, wanneer de eenwording van de Europese markt gestalte moet krijgen, houdt alle luchtvaartmaatschappijen bezig. Maar volgens De Soet is men na aanvankelijke toenaderingspogingen geschrokken van de vele problemen die komen kijken bij mogelijke fusies en samenwerkingen.