Internationale telekommunikatie met Moskou verloopt via Brussel

MOSKOU (tijd) - Gisteren werd in de Sovjetrussische hoofdstad onder vrij grote internationale belangstelling de Belgisch-Russische joint venture Cambellga voorgesteld. Combellga exploiteert in Moskou, los van het bestaande telefoonnet een "overlay-netwerk' dat de aangesloten klanten een vlotter telekom-verkeer met de rest van de wereld moet verzekeren.