Internationalizering enige heil voor Flanders auto-industrie

(tijd) - Hoewel vertegenwoordigers dit regelmatig zullen tegenspreken, moet stilaan worden toegegeven dat de autoindustrie moet gerekend worden tot de zogenaamde "gerijpte' of door Amerikanen schilderachtig genoemde arbeidsintensieve "schoorsteenpijpindustriën'. Dat is een industrie die zowel op gebied van produktiesystemen als op gebied van produktontwikkeling, tot een zekere rijpheid is gekomen. Met als gevolg de mogelijkheid dat ze op termijn grotendeels zal verhuizen naar lage loonlanden zoals in Zuidoost-Azië. Typische voorbeelden van de dergelijke evolutie zijn de scheepsbouw en de staalindustrie. Qua produktiemetoden is de automobielproduktie nog steeds gebaseerd op het moeizaam persen onder tonnenzware persen van roestonderhevige staalplaten in katedraalhoge persafdelingen. Een technologie die destijds de trots was van de eerste industriële evolutie, niet die van de derde. Een metode die in de huidige tijd van kunststoffen en gesofistikeerde komposietmaterialen geheel uit de tijd is, ook wanneer met recyclage-moeilijkheden rekening wordt gehouden.