Interne audit-cel bij financiën

(belga) - Het koninklijk besluit van 26 september 1991 omtrent de oprichting van een interne audit-cel bij het ministerie van financiën is gisteren in het Staatsblad verschenen. De cel staat onder het gezag van de administrateur-generaal van de belastingen en is bevoegd voor alle fiskale administraties, zowel hun hoofdbesturen als hun buitendiensten. De audit-cel moet waken over het rendement van de aangewende middelen en over de juiste toepassing van de richtlijnen en omzendbrieven.