Interne markt bezorgt accountants en managementadvizeurs handenvol werk

(tijd) - De eenmaking van de Europese markt biedt enorme kansen voor de kantoren die managementadvies leveren maar zal de sektor zelf maar weinig of niet beroeren. De mobiliteit van de accountants daarentegen zal bijzonder sterk toenemen. Voor grote kantoren biedt de eengemaakte markt uitstekende groeikansen maar de kleinere kantoren zullen moeilijkheden kennen om hun huidige klanten te behouden. Zij zullen samenwerkingsverbanden moeten aangaan of lokale interprofessionele vennootschappen oprichten met beoefenaars van andere vrije beroepen. Deze en andere interessante bevindingen staan te lezen in het zopas bekendgemaakte onderzoeksrapport "Weerslag van de realizatie van de interne Europese markt op de accounting- en consultingbureau's'. Het rapport werd in opdracht van de staatssekretaris voor Europa 1992, mevrouw Lizin opgesteld door prof. Hubert Ooghe van het Seminarie voor bedrijfsfinanciering van de Rijksuniversiteit Gent en zijn medewerkers ir. Sophie Manigart en lic. Wim Bruyneel.