Interne reorganizatie bij Cap Gemini Sesa Belgium

BRUSSEL (tijd) - Cap Gemini Sesa Belgium, een dochter van Cap Gemini Sogeti, de Europese nummer één op het vlak van computerdienstverlening, heeft een interne reorganizatie doorgevoerd die het bedrijf moet toelaten nog efficiënter te werken. In de loop van de jongste drie jaren heeft het immers zowel zijn omzet als zijn personeelsbestand verdubbeld, en dat vergde nu een aanpassing van de struktuur.