Internet-gemeenschap in het geweer tegen cyber-censuur in Amerikaanse telecomwet

(tijd) - De ondertekening door president Bill Clinton van de nieuwe Amerikaanse telecommunicatiewet heeft de Internet-gemeenschap in rep en roer gezet. De vrijwilligersorganisatie VTW (Voters Telecommunications Watch) roept iedereen op de achtergrond van zijn webpagina's gedurende 48 uren zwart te maken, terwijl de American Civil Liberties Union (ACLU) naar de rechtbank is gestapt omdat de nieuwe wet het principe van de vrije meningsuiting uit het fameuse 'First Amendment' in het gedrang zou brengen.Donderdag 1 februari zal de cyber-geschiedenis ingaan als een zwarte dag voor de Internet-geneenschap. Op die dag keurde het Amerikaanse Congres met een grote meerderheid de nieuwe telecommunicatiewet goed. De nieuwe wet betekent een volledige liberalisering van de Amerikaanse telecomsector. Zo zullen de kabelmaatschappijen enerzijds, de locale en internationale telefoonmaatschappijen anderzijds voortaan zonder problemen op elkaars terrein mogen bewegen.