Internet: het nieuwe Utopia?

Sinds de mens zich aan het denken heeft gezet - dat wil dus zeggen: sinds hij bestaat - is een van zijn favoriete onderwerpen het bedenken van wat een ideale wereld zou zijn. Hoe zou een perfecte maatschappij georganiseerd zijn, waar de som van de individuele belangen op elk ogenblik verenigbaar is met het gemeenschappelijk belang?