Advertentie
Advertentie

Internet-loket voor vergunningsaanvragen bedrijven

De Vlaamse regering besliste op voorstel van minister-president Luc van den Brande om voor 14,9 miljoen frank een consultingopdracht toe te wijzen aan Andersen Consulting voor de ontwikkeling van een Internet-loket voor vergunningen en subsidies voor bedrijven. Dit loket is bedoeld voor bedrijven die wensen te investeren in een nieuwe vestiging of in de uitbreiding van een bestaande vestiging. Ook overheden die bedrijventerreinen willen aanleggen, zouden er een beroep kunnen op doen. Mogelijk kan dit kanaal ook ingeschakeld worden om de aanvraag van subsidies voor bedrijven te vereenvoudigen. Het loket wil bijdragen tot het stroomlijnen van de organisatorische en administratieve processen die doorlopen moeten worden.