Advertentie
Advertentie

Interpretatie van bronbelasting in de moeder-dochterrichtlijn

De moeder-dochterrichtlijn is een belangrijke stap geweest om Europese vennootschapsvorming vlot te laten verlopen. De richtlijn stelt dat lidstaten onderling geen bronbelasting meer mogen heffen op dividenden die een vennootschap uitkeert aan een dochtervennootschap in een ander EU-land. De Portugese wetgever, die al een uitzondering had bekomen tot 2000, had daar iets op bedacht. Hij vorderde vanaf 2000 geen vennootschapsbelasting meer op dividenden die het land uitgingen, maar verving die door een successie- en schenkingsrecht van 5 procent op te leggen. Een subtiel spel met soorten belastingen, dat het Hof van Justitie duidelijk afstraft.