Advertentie
Advertentie

Interprofessioneel akkoord blijft vaag over vakbondsvertegenwoordiging in KMO's

Als reactie op het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat begin deze week werd gesloten, waren het NCMV en zijn Franstalige tegenhanger UCM vooral te spreken over het feit dat er geen veralgemening van de 38-urenweek werd opgenomen in de tekst. Maar ook op het vlak van de vakbondsvertegenwoordiging konden de belangenorganisaties tevreden zijn. In de tekst stond enkel een beknopte paragraaf waarin gesteld wordt dat de Nationale Arbeidsraad voort zal uitzoeken of de bestaande formule van het werken met externe overlegorganen uitgebreid kan worden.Op die manier wordt verhinderd dat de vakbonden daadwerkelijk in kleine en middelgrote ondernemingen kunnen binnen dringen. De externe overlegorganen waar in de tekst sprake van is, worden namelijk op regionaal niveau georganiseerd. De werkgeversorganisaties willen al jaren tot elke prijs verhinderen dat de vakbonden een greep krijgen op de kleinere ondernemingen. 'Want op die manier krijg je toestanden waarbij alle werknemers van een onderneming met een heel beperkt aantal personeelsleden het beschermde statuut van vakbondsafgevaardigde krijgen. Dat is natuurlijk absurd', zegt Kris Peeters van het NCMV.