Interprofessioneel overleg 2003-2004 springt af op loonmarge

(tijd) - Het interprofessioneel overleg is gisterenavond afgesprongen. De sociale partners vonden geen vergelijk over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privé-sector voor de periode 2003-2004. De werkgevers houden vast aan een maximale loonstijging van 5,3 procent. De vakbonden willen niet onder 6 procent zakken. De meningsverschillen over flexibiliteit, brugpensioen, tijdskrediet en eenheidsstatuut bleken eveneens onoverbrugbaar. De bal ligt in het kamp van de regering.