Interreg moet netwerken tot stand brengen

Igres, Interregionale Grensoverschrijdende Economische Samenwerking, werkt in het kader van Interreg I, het Europese programma dat voor de jaren 1991-'93 middelen ter beschikking stelde van grensoverschrijdende projecten in de zogenoemde Euregio's. Antwerpen maakt daarin deel uit van het Benelux Middengebied, samen de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Ook het arrondissement Leuven sluit daarbij aan, dit gebeurde op grond van de oude studies onder leiding van het Vlaams Ekonomisch Verbond en onder invloed van Gaston Geens, de vorige Vlaamse premier die van Leuven is. Ook Limburg kwam bij het werkingsgebied, onder impuls van de Vlaamse regering dan. En de Nederlandse provincie Limburg zorgde dan weer voor het grensoverschijdend evenwicht. DE SAMENWERKING in deze Euregio gebeurt in grote mate via Interreg, zeggen Geert Penneman en Hilde Kegels die op Igres het secretariaat verzorgen voor Interreg. Of de Euregio ook wel een meerwaarde geeft aan de provincie Antwerpen, is een vraag die vaker gesteld werd en meestal zonder positief antwoord bleef.