Intertropical-Comfina maakt dubieuze activa te gelde

BRUSSEL (tijd) - Intertropical-Comfina, een subholding uit de Brugéfi-groep, heeft in 1990 voor 68 miljoen frank minwaarden op activa opnieuw ongedaan gemaakt. Dat kon het bedrijf doen omdat moedermaatschappij Brugéfi bereid was de activa tegen de volledige boekwaarde over te nemen. Dank zij deze transaktie kon Intertropical het overgedragen verlies reduceren tot 33,5 miljoen. Het uitzonderlijke resultaat ten spijt blijft de courante winst van Intertropical-Comfina echter nog altijd negatief.