Interventiefonds herhaalt oproep voor eengemaakt garantiestelsel

BRUSSEL (tijd) - 'De hervorming van de Belgische financiële wereld zal maar geslaagd zijn als het systeem voor de bescherming van de belegger nog eens grondig onder de loep wordt genomen. Ik pleit ervoor dat alle financiële instellingen die op de beurs actief zijn, zouden bijdragen aan éénzelfde garantiestelsel.' Dat zei Guy Quaden, voorzitter van het Interventiefonds van de beursvennootschappen (CIF), woensdag tijdens een toelichting bij de nieuwe en 'voorlopige' organisatiestructuur van het CIF.'Ik hoop dat de regering en het parlement dit jaar werk maken van een nieuwe regeling voor de bescherming van de belegger in de beurswereld', zei Quaden. Hij pleitte dus voor een verdere herschikking van de functies en bevoegdheden van het Interventiefonds. Vorig jaar sluisde de wetgever al de prudentiële controle op de beursvennootschappen door van het Interventiefonds naar de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF). Die bevoegdheidsherschikking past in het kader van de jongste beurshervorming. De nieuwe beurswet centraliseerde de controle over alle financiële instellingen bij de CBF.