Advertentie
Advertentie

Intiem bezoek aan de haven

CV Brabo, de vereniging van havenloodsen en bootlieden, had er zowat 8 miljoen fr. voor over om van het voormalige praaischip "Brabo 20' een luxueus business ship te maken. Havengebonden bedrijven kunnen het voor een prikje (3.000 fr./u) afhuren om hun handelsrelaties en/of handelsdelegaties een rondvaart in de haven aan te bieden. De organizatoren (03/233.53.52) zijn biezonder soepel wat de uren van afvaart, de vaarroute en de plaatsen van aanleg betreft.