Intuïtie als wapen

Bush in oorlog: zo heet het nieuwste boek van de Amerikaanse journalist Bob Woodward. Het is het gedetailleerde relaas van hoe George Bush en zijn Nationale Veiligheidsraad reageerden op de aanslagen van 11 september 2001. Woodwards boek is gebaseerd op interviews met de president zelf en zijn belangrijkste adviseurs, die de grootscheepse campagne tegen de Taliban in Afghanistan opzetten. Maar vanaf dag 1 stond ook Irak op het programma.Marc Holthof