Advertentie
Advertentie

Invasie van Irak dreigt kloofmet Derde Wereld nog te verbreden

De aanval op Irak was in strijd met het internationale recht. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties onthield de coalitie de machtiging om geweld te gebruiken ter bestraffing van de lauwe Iraakse ontwapeningsinspanningen. Zelfs auteurs die eenzijdig geweld in het kader van preventieve zelfverdediging billijken, vereisen dat dergelijk geweld een onmiddellijk dreigende aanval moet voorkomen. Die dreiging was er voor de coalitiepartners niet. KOEN DE FEYTER stelt dat het optreden tegen Irak ook het wantrouwen in de Derde Wereld tegenover ontwikkelingssamenwerking verscherpt.De auteur is hoofddocent internationaal recht eninternationale relaties aan het Instituut Ontwikkelingsbeleid en -beheer van de Universiteit Antwerpen